Våre kunder er enten børsnoterte selskaper, selskaper eid av profilerte næringslivsaktører, gründere, bedriftseiere i små og mellomstore foretak, hurtigvoksende selskaper og selskaper med internasjonale ambisjoner. Vår brede erfaring gir oss evne til å skape merverdi for kundene, primært basert på følgende elementer: (prosess, posisjonering, relasjoner, ideer)

FOR SELGER AV SELSKAP/DEN SOM SØKER INVESTORER: Hva ser investor eller kjøper etter i bedriften det skal investeres i? Hvordan sørge for at presentasjonen av bedriften treffer så godt som mulig? Hva ønskesav en investor ut over at vedkommende bidrar med kapital? Ofte bidrar vi med veiledning og synspunkter på strategi, posisjonering, forretningsmodeller, dealstruktur, kommunikasjon, organisering og analyse. I tillegg er god styring av selve prosessen vesentlig for å bygge tillit til aktuelle motparter.

FOR KJØPERE AV SELSKAPER ELLER AKTØRER SOM VURDERER Å UTVIKLE VIRKSOMHETEN STRUKTURELT:
Informasjonsinnhenting og diskresjon. Som diskret medspiller uten synlige bindinger kan vi bidra til å avklare interesse for mulige transaksjoner uten å avsløre hvem som er vår oppdragsgiver.

FOR HURTIGVOKSENDE SELSKAPER MED KREVENDE EIERE: Å sørge for god styring, dvs likviditetsprognoser, kvalitet i regnskap, gode rapporter til styret og analyse av innhentede data bidrar til å skape tillit og trygghet som er nødvendig for å få påfyll av ny egenkapital når det trengs.

RELASJONER: Partnerne i Nova Corporate har variert bakgrunn fra næringslivet som gir oss bred erfaring og og et betydelig antall relasjoner. Våre relasjoner gir oss mulighet for raske avklaringer og nyttig bakgrunnsinformasjon før veivalg skal gjøres.

IDEER: Vår bistand er ikke sektorbegrenset, og impulser og ideer kan benyttes i mange forskjellige sammenhenger. Vårt erfaringsgrunnlag tas med inn i de oppdrag vi påtar oss og ofte blir oppdraget vinklet på nytt etter en samtale med oss.

Kontaktinformasjon:
Nova Corporate AS
Org.nr. 992 863 110

Kontakt

Vetle Raaen

Juniorpartner

Tlf.: 947 85 490
vetle@novacorprate.no

Malin Skirstad

Juniorpartner

Tlf.: 478 99 270
malin@novacorprate.no