Fusjoner og oppkjøp

Vi hjelper våre oppdragsgivere med å oppnå en best mulig avtale, spesielt med hensyn på at transaksjonen skal bli lønnsom og produktiv for vår oppdragsgiver over tid.

Ved salg av virksomhet er vi spesielt opptatt av at all dokumentasjon og presentasjon av firmaet er på et nivå som forventes av potensielle kjøpere. Vi sørger også for at objektet blir presentert for så mange kjøpere som mulig, alt i samråd med oppdragsgiver.

 

 

Kjøpe virksomhet

Ønsker du å ekspandere gjennom oppkjøp?

Vil du unngå å bli eksponert for oppkjøpskandidater i innledende fase?

Vi kan på en diskret måte ta innledende kontakt for å kartlegge om bedriften er til salgs og i tilfelle hvilke prisforventninger selger har.

Vi kan forberede selger på prosessen som må gjennomføres før et salg er et faktum.

Vi kan bistå kjøper med å finne ut hvilke av flere oppkjøpskandidater som er de mest aktuelle.