Nova Eiendomsmegling AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å utføre eiendomsmeglingstjenester. Daglig leder og faglig ansvarlig Per Helge Toset er utdannet Eiendomsmegler og Takstmann.

Telefon: 920 28 369
E-post: per.helge@novaeiendomsmegling.no

Våre tjenester:

  • Kjøp/kjøpsrådgiving
  • Salg
  • Utleie/leietakerrådgivning/forhandlinger
  • Analyse og verdivurdering
  • Utvikling av eiendomsstrategi

Referanseprosjekter:

  • Verdivurderinger av eiendom/eiendomsporteføljer
  • Verdivurderinger av tomte-/ utbyggingsområder
  • Vurderinger av utbyggingspotensial/ reguleringsspørsmål
  • Salg av eiendom/hjemmeselskap (AS)

nemf
NEFs Skadeforsikringsfond (NEFS), Forum for næringsmeglere (FFN) reklamasjonsnemda for eiendomstjenester.