8 trinn som sikrer optimalt resultat:

1. Forberedelse:

 • Er bedriften din klar for å selges, har du orden i papirene, har du budsjetter som er troverdige
 • Hva er det kjøper ønsker å vite

 

2. «Markedsundersøkelse»

 • Hvem kan være aktuelle kjøpere
 • Hvem tar beslutninger hos kjøper
 • Hvem påvirker beslutningsprosessen

 

3. Kontakt 

 • Hva er budskapet ditt til aktuelle kjøpere
 • Hvem er det du skal kontakte hos kjøper
 • Hva slags prosess ønsker kjøper å følge
 • Er det noen «dørvakter» du må komme deg forbi

 

4. Undersøkelser

 • Hvor seriøs er kjøper
 • Er de i stand til å gjennomføre kjøpet
 • Er dette kjøperen du ønsker deg
 • Er de interessert i din bedrift
 • Hvilke synergieffekter finnes

 

5. Forhandlinger

 • Hva er verdien på selskapet ditt
 • Hvem skriver intensjonsavtale
 • Hvordan kontrollere due diligence prosessen
 • Dette er den mest kritiske fasten hvor selve avtalen tar form

 

6. Due diligence

 • Hvordan etablere datarom
 • Hvor langt kan kjøper gå i sine undersøkelser
 • Hvem skal du bruke til å utforme endelig avtale

 

7. Endelig avtale

 •  Hvordan skal betaling gjennomføres, hva og på hvilket grunnlag
 • Kan kjøper holde tilbake deler av betalingen
 • Skattespørsmål

 

8. Integrering

 • Hvordan sikre en mest mulig smerteintegrering
 • Hvordan håndtere ansatte
 • Hvordan utnytte synergieffektene best mulig