Venturekapitalfinansiering

Såkornkapital, vekstkapital, venture kapital, ekspansjonskapital:
Uansett på hvilket stadium i utviklingsløpet bedriften befinner seg i, uansett størrelse på kapitalbehov, uansett hvilken type investorer man søker, må man gjennom en forberedelsesfase som skal øke bedriftens muligheter til å tiltrekke seg profesjonelle investorer på gunstigst mulige vilkår.

Presentasjonsdokumentene, det vil si forretningsplan og bildepresentasjoner, må være slik at investor fristes til å vurdere en investering.
«Riktige» investorer skal letes frem og kontaktes på en profesjonell måte
Prosessen frem til endelig avtale skal styres slik at man sikrer en best mulig avtale.

Vi har spesielt god erfaring med teknologibedrifter som ønsker å ekspandere utenlands, og som derfor søker internasjonale investorer som kan bidra med betydelig mer enn bare penger ved etablering i nye markeder.

En ekstern investor stiller strenge krav til virksomheten for at han skal være villig til å investere. Det må være et marked for produktet, som du kan dokumentere. Produktet må dekke et reelt behov som mange er villige til å betale for. En profesjonell investor stiller meget store krav til økonomisk vekst og avkastning. Så hva må du forvente å møte hvis du skal hente kapital i markedet:

  • Produktet må ha et betydelig potensial, representere noe nytt, ikke bare være en forbedring av noe som allerede finnes. Produktet må være et «need-to-have» produkt fremfor «nice-to-have». Du må gjøre markedsundersøkelser som viser hvor produktet hører hjemme i markedet og hvem kundene er.
  • Du må ha en klar formening om hvordan du skal få produktet ditt ut i markedet, enten det nå er ved hjelp av distributører, representanter, nettbutikk eller andre salgskanaler.
  • Du må vite hvor stort markedet er og hvor mye du kan regne med å selge av ditt produkt i dette markedet, og du må vite hva det vil koste å få produktet ut. Eller, med andre ord: Du må ha et budsjett for de neste 5 år.
  • Investor vil da legge stor vekt på at du og teamet ditt har de kvalifikasjonene og den bakgrunn han mener er nødvendig for at dere skal kunne drive selskapet frem i henhold til det budsjettet du legger frem. Investor vil også vite hva du har av planer for at han skal kunne selge sine aksjer på et eller annet tidspunkt. Skal du selge virksomheten, i tilfelle, hvem er potensielle kjøpere, skal du selge deler av bedriften eller skal du gå på børs.