Prosjektutvikling

Bedrifter i vekstfasen vil stadig stå overfor nye utfordringer, nye problemstillinger og nye oppgaver.

Nyansettelser, rapporteringsrutiner, økonomistyring og strategiplaner må være på plass den dagen man skal hente inn ny investorkapital eller eventuelt selge bedriften.

Vi kan bidra med å få ting på plass og sørge for at bedriften fremstår så attraktiv som mulig for eksterne investorer.

Vi ordner med å få på plass styringsverktøy og rapporteringsrutiner både for styre og ledelse.