Bilde 1: Firmanavn, ditt navn, overskrift navn på de du har med deg

Bilde 2:  60 sekunders overblikk

– Investeringsbeløp

– Hva du skal bruke pengene til

Bilde 3: Hvilket problem er det ditt produkt løser og hvordan løses det.
Hvordan ser markedet ut – størrelse og potensial, hvordan ser du markedet utvikle seg fremover og hvor er utfordringene

Bilde 4: Produktpresentasjon

Bilde 5:  Hva er unikt med mitt produkt og hvordan løses problemet beskrevet i bilde 3

Bilde 6: Konkurranse – hvem er de viktigste konkurrentene

Bilde 7:  Forretningsmodell – hvordan skal jeg tjene penger: Lisenssalg, SaaS, vedlikeholdskontrakter, opplæring, support, salg, leie

Bilde 8:  Markedsplan – hvordan skal jeg få produktet frem til kunden

Bilde 9 og 10: Økonomi og finans, kontantstrøm og budsjetter for de neste 5 år

Bilde 11: Nøkkelansatte

Bilde 12: Tidslinjer og status i dag

Bilde 13: Hvor mye penger trenger du og hva skal de brukes til

Bilde 14:  Hvorfor bør du investere i i min virksomhet (kort oppsummering av hva du nettopp har presentert)

Merk:

  • Dette er bare en veiledning. Du har kanskje behov for å få frem andre ting som krever justeringer
  • Dette er bare tema – oversikt over hva du MÅ ha med
  • Noen tema krever kanskje mer enn ett bilde, men ikke mer enn 14-16 bilder totalt, i tillegg til eventuell demo
  • Bruk realistiske – riktige overskrifter på bildene
  • Uten spørsmål og diskusjoner skal presentasjonen din ta 30 minutter
  • Hvis rekkefølgen ikke passer deg kan den endres

 

Spørsmål du kan stille (hvis det passer sånn) (Ikke ta det for gitt at svarene er helt ærlige)

  1. Hvilke 3 ting er du vil vite mer om.
  2. Hva var det som gjorde at forretningsplanen vår vekket din interesse
  3. Hva skjer videre fremover