Samlet har vi mange års erfaring fra venture kapital finansiering, kjøp og salg av virksomheter og forretningsutvikling.

Snekkerbygget

Vi har hjulpet et 20-talls bedrifter med å komme i kontakt med investorer, vi har hjulpet bedrifter med å finne kjøpere, vi har hjulpet børsnoterte bedrifter med å finne oppskjøpskandidater, vi har bistått både små og store virksomheter med å organisere interne rutiner.