Rolf Sørli

Siv.øk fra NHH

rolf@novacorporate.no

922 62 916

CV kommer …