Kan NC bidra med å søke om softfunding eller fremmedkapital (lånekapital) til prosjekter?

NC har kompetanse til å vurdere hele finansieringsbehovet og arbeider med ulike finansieringspakker avhengig av prosjektets karakter.

← Spørsmål og svar