Hvordan verdsettes et selskap ved investering?

Dette er en individuell vurdering som gjøres sammen med prosjekteier/selskapseier. Vi tar utgangspunkt i investorers normale tenking rundt dette. Fremgangsmåten kan være ulik avhengig av om det er salg av hele virksomheten eller om det er aksjekapitalutvidelse.

← Spørsmål og svar