Hvor små beløp – og hvor store beløp kan dere skaffe?

Vi engasjerer oss sjelden med beløp under 2 millioner kroner, men unntak kan gjøres hvis kapitalbehovet totalt sett er større over tid og dette er en del av avtalen.  Det er i praksis ingen øvre grense. Det er vel så krevende å finne investorer til små beløp som store beløp.

← Spørsmål og svar