Hvilke investorer kan være interessert i mitt prosjekt/min bedrift

I de fleste tilfelle henvender vi oss til profesjonelle investorer som har en god forutsetning for å vurdere risikoen i prosjektet. Det vil i de fleste tilfelle si venture fond. For bedrifter som står foran en satsing utenlands kan vi presentere bedriften for internasjonale investorer.

← Spørsmål og svar