Hva koster det å benytte bistand fra NC?

Vårt honorar settes avhengig av hvor mye penger som skal hentes inn og vår tro på at det er mulig å løse oppdraget. Vi priser våre tjenester normalt etter en kombinasjon av

a) fastpris som gjerne deles opp i 4 og utbetales etter oppnådde milepæler og

b) et suksesshonorar som en prosentandel av innhentet beløp.  Suksesshonorar kan variere mellom 3-10% avhengig av beløpets størrelse.  Dess lavere beløp, dess høyere sats.

← Spørsmål og svar