Hva er softfunding?

Softfunding er en fellesbetegnelse på lån og tilskudd fra offentlige institusjoner til bedrifter som det er mulig å få i etableringsfasen og også senere. Slike tilskudd kan være ren støtte eller subsidierte lån eller annen økonomisk hjelp.  Flere av støtteordningene forutsetter at bedriften har tilstrekkelig egenkapital for å kunne gjennomføre prosjektet.

← Spørsmål og svar