Hva er et privat equity selskap?

Egentlig er alle aktive eierfond private equity fond, men vanligvis mener man aktive eierfond som investerer i etablerte bedrifter for å restrukturere disse og ta gevinst ved å forbedre virksomheten. PE fond har gjerne en lengre investeringshorisont enn venture fond.

← Spørsmål og svar