Er det mulig å skaffe investorkapital til enkeltmannsforetak?

Private investorer investerer vanligvis i aksjeselskap, selv om det kan finnes unntak.

← Spørsmål og svar