Beskrive en normal prosess hos dere. Hvordan gjennomføres en prosess med å hente inn investorkapital

Kapitalinnhenting:

En normal prosess betyr følgende steg:

  1. Møte mellom bedriftseier og Nova etterfulgt av en intern vurdering hos oss om hvorvidt dette kan løses, om bedriften kan finansieres og i tilfelle hvordan og hvor mye. Dette vurderes ut fra blant annet verdiforventning, prosjektets modenhet, markedspotensial, inntjeningspotensial og vår løsningsevne.
  2. Mandatavtale mellom oppdragsgiver og NC
  3. Prosjektmateriell: Vi utarbeider en en-siders presentasjon av bedriften, forretningsplan, og presentasjon til investor samt investorliste – som skal godkjennes av bedriften.
  4. Vi hjelper bedriften med å forberede due diligence og bestemmer hva som eventuelt skal være del av black box, det vil si materiale som kun skal være tilgjengelig for investors rådgivere.
  5. Vi markedsfører prosjektet mot investor ved direkte, individuell kontakt og setter opp møter mellom oss, caseeier bedrift og investor der det er interesse for det.
  6. Vi utarbeider «financial memorandum» og forbereder due diligence materiale.
  7. Seriøst interesserte investorer mottar financial memoramdum.

Vi bistår i diskusjonene frem til intensjonsavtale og frem til endelig avtale.

← Spørsmål og svar