Venturekapital

Risikovillig kapital som investeres i bedrifter med betydelig vekstpotensial. Forholdsvis kort investeringshorisont (3-7 år) og høye krav til avkastning

← Definisjoner