Vekstkapital

Investeringer i bedrifter som er etablert i et marked men som ønsker å utvide sitt markedspotensial enten ved utvikling av nye produkter eller nye markeder

← Definisjoner