Utviklingsfaser

En nyetablert bedrift vil gå gjennom flere utviklingsfaser: Oppstart, utvikling, markedsetablering, ekspansjon og exit

← Definisjoner