Tidligfase kapital

Investeringer i bedrifter som er i ferd med å lansere sine produkter i markedet eller nettopp har kommet ut med ferdige produkter

← Definisjoner