Såkornkapital

Investeringer som gjøres i utviklingsprosjekter eller til og med idéutviklingsfasen

← Definisjoner