Prising

Hva er verdien av bedriften – hvor stor eierandel får investor ved å investere et visst beløp

← Definisjoner