NDA

«Non-Disclosure Agreement» eller avtale om taushetsplikt eller fortrolighet.

← Definisjoner