IPR

«Intellectual Property Rights»: Immaterielle verdier: patenter, varemerker, mønsterbeskyttelse

← Definisjoner