Exit

Når bedriften har komment såpass langt i sin utvikling at andre kan være interessert i å overta vil ofte et salg av hele eller store deler av bedriften være aktuelt, det vil si investorenes «utgang» eller exit

← Definisjoner