Emisjon

Aksjekapitalutvidelse, det vil si at bedriften tilføres egenkapital ved å utstede nye aksjer og å selge disse til nye og eksisterende aksjonærer

← Definisjoner