Due Diligence

Kjøpers eller investors undersøkelser av bedriften før investering. I realiteten en kartlegging av alle forhold rundt bedriften og dens virksomhet: Avtaler, ansettelseskontrakter, patenter, regnskap m.m.

← Definisjoner