Business plan/forretningsplan

Før innhenting av kapital må man ha dokumenter som presenterer bedriften – produkter, marked, finans og ledelse.

← Definisjoner