Hva er IPR og hvor viktig er patenter?

IPR betyr «Intellectual Property Rights» og er I praksis patent og andre eksklusive og rettslig beskyttede rettigheter til produktet, ideen, konseptet. Varemerkerettigheter inngår også her. For software er det ikke så vanlig med patentbeskyttelse.  Software-løsninger er vanskelige å patentere. Hvis kjerneproduktet er et fysisk produkt, vil IPR kunne være kritisk for at vi skal kunne … Continued