Hva er softfunding?

Softfunding er en fellesbetegnelse på lån og tilskudd fra offentlige institusjoner til bedrifter som det er mulig å få i etableringsfasen og også senere. Slike tilskudd kan være ren støtte eller subsidierte lån eller annen økonomisk hjelp.  Flere av støtteordningene forutsetter at bedriften har tilstrekkelig egenkapital for å kunne gjennomføre prosjektet.

Hvor raskt kan jeg få penger fra investorer?

Å skaffe kapital til prosjekter eller selskaper er skreddersøm og tiden det tar er avhengig av hvor man skal hente penger, hva slags bedrift eller produkt er det snakk om. Normalt må man regne med at prosessen tar 6-9 mnd.