Hvordan verdsettes et selskap ved investering?

Dette er en individuell vurdering som gjøres sammen med prosjekteier/selskapseier. Vi tar utgangspunkt i investorers normale tenking rundt dette. Fremgangsmåten kan være ulik avhengig av om det er salg av hele virksomheten eller om det er aksjekapitalutvidelse.

Hva slags type investorer kan være interessert i min bedrift?

Det finns svært mange investorer, i Norge så vel som i utlandet som investerer i andre selskap. Investeringsstrategi varierer fra tidlig fase til moden fase, spesifikke bransjer eller næringer. Hvilke som kan være interessert i din bedrift vil være avhengig av blant annet hva slags bransje du er i, hvor moden bedriften din er, hva … Continued

Beskrive en normal prosess hos dere. Hvordan gjennomføres en prosess med å hente inn investorkapital

Kapitalinnhenting: En normal prosess betyr følgende steg: Møte mellom bedriftseier og Nova etterfulgt av en intern vurdering hos oss om hvorvidt dette kan løses, om bedriften kan finansieres og i tilfelle hvordan og hvor mye. Dette vurderes ut fra blant annet verdiforventning, prosjektets modenhet, markedspotensial, inntjeningspotensial og vår løsningsevne. Mandatavtale mellom oppdragsgiver og NC Prosjektmateriell: … Continued

Hva er et privat equity selskap?

Egentlig er alle aktive eierfond private equity fond, men vanligvis mener man aktive eierfond som investerer i etablerte bedrifter for å restrukturere disse og ta gevinst ved å forbedre virksomheten. PE fond har gjerne en lengre investeringshorisont enn venture fond.

Hvor små beløp – og hvor store beløp kan dere skaffe?

Vi engasjerer oss sjelden med beløp under 2 millioner kroner, men unntak kan gjøres hvis kapitalbehovet totalt sett er større over tid og dette er en del av avtalen.  Det er i praksis ingen øvre grense. Det er vel så krevende å finne investorer til små beløp som store beløp.

Hvor raskt kan jeg få penger fra investorer?

Å skaffe kapital til prosjekter eller selskaper er skreddersøm og tiden det tar er avhengig av hvor man skal hente penger, hva slags bedrift eller produkt er det snakk om.  Normalt må man regne med at prosessen tar 6-9 mnd.