NDA

«Non-Disclosure Agreement» eller avtale om taushetsplikt eller fortrolighet.

Pitching

Presentasjon av bedrift, forretningsidé eller produkt. Gjerne med litt høy intensitet. Se for øvrig «Den perfekte firmapresentasjon» her.

Prising

Hva er verdien av bedriften – hvor stor eierandel får investor ved å investere et visst beløp

Private Equity

Vanligvis mener man aktive eierfond som investerer i etablerte bedrifter for å restrukturere disse og ta gevinst ved å forbedre virksomheten.

Såkornkapital

Investeringer som gjøres i utviklingsprosjekter eller til og med idéutviklingsfasen

Tidligfase kapital

Investeringer i bedrifter som er i ferd med å lansere sine produkter i markedet eller nettopp har kommet ut med ferdige produkter

Utviklingsfaser

En nyetablert bedrift vil gå gjennom flere utviklingsfaser: Oppstart, utvikling, markedsetablering, ekspansjon og exit

Vekstkapital

Investeringer i bedrifter som er etablert i et marked men som ønsker å utvide sitt markedspotensial enten ved utvikling av nye produkter eller nye markeder

Venturekapital

Risikovillig kapital som investeres i bedrifter med betydelig vekstpotensial. Forholdsvis kort investeringshorisont (3-7 år) og høye krav til avkastning