Private Equity

Vanligvis mener man aktive eierfond som investerer i etablerte bedrifter for å restrukturere disse og ta gevinst ved å forbedre virksomheten.

Såkornkapital

Investeringer som gjøres i utviklingsprosjekter eller til og med idéutviklingsfasen

Tidligfase kapital

Investeringer i bedrifter som er i ferd med å lansere sine produkter i markedet eller nettopp har kommet ut med ferdige produkter

Utviklingsfaser

En nyetablert bedrift vil gå gjennom flere utviklingsfaser: Oppstart, utvikling, markedsetablering, ekspansjon og exit

Vekstkapital

Investeringer i bedrifter som er etablert i et marked men som ønsker å utvide sitt markedspotensial enten ved utvikling av nye produkter eller nye markeder

Venturekapital

Risikovillig kapital som investeres i bedrifter med betydelig vekstpotensial. Forholdsvis kort investeringshorisont (3-7 år) og høye krav til avkastning

Due Diligence

Kjøpers eller investors undersøkelser av bedriften før investering. I realiteten en kartlegging av alle forhold rundt bedriften og dens virksomhet: Avtaler, ansettelseskontrakter, patenter, regnskap m.m.